Turvallisemman tilan periaatteet

Noudatamme tapahtumassa turvallisemman tilan periaatteita. Pyrimme siihen, että jokainen tulee kohdatuksi omana itsenään, eikä kenenkään tarvitse pelätä syrjintää tai häirintää. Siksi pyydämme kaikkia tapahtumiimme osallistuvia noudattamaan seuraavia periaatteita: 

1. Olemme yhdenvertaisia ja moninaisia.
Kaikilla on oikeus osallistua toimintaan. Sitoudumme syrjinnänvastaisuuteen ja antirasistisuuteen. 
 
2. Emme oleta.

Kunnioitamme jokaisen itsemäärittelyoikeutta emmekä tee oletuksia esimerkiksi toisten sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta, perhesuhteista tai muusta henkilön taustaan liittyvästä syystä. 
 
3. Jokaisella on oikeus osallistua.
Annamme tilaa kaikille osallistua toimintaan. Kiinnitämme huomiota sanavalintoihimme, kohtaamme kaikki kunnioittavasti ja kannustamme mukaan osallistumaan. 
 
4. Puutumme häirintään emmekä hyväksy vihapuhetta.
Puutumme häirintätilanteisiin ja vihapuheeseen, kun sellaisia havaitsemme tai ne tulevat tietoomme. 
 
5. Ihmettelemme yhdessä.
Toiminnassamme on rento ote, kysymysten esittäminen ja erehtyminen on sallittua. Opimme kokemuksista.

Yhdenvertaisuusagentit Ramppikuumeessa

Turvallinen ja hyvä ilmapiiri synnytetään yhdessä kunnioittamalla jokaisen oikeutta olla oma itsensä ja tulla kunnioitetuksi sellaisena kuin on. Myös syrjintään, häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttuminen on jokaisen tehtävä. 

Jos kohtaat tapahtumassa häirintää tai epäasiallista kohtelua, voit olla yhteydessä yhdenvertaisuusagenttiin. Häirintä on ihmisarvoa loukkaavaa käyttäytymistä, joka perustuu henkilön ominaisuuksiin. Häirintää voi olla myös rasistinen tai muu johonkin ryhmään kohdistettu vihapuhe sekä epäasiallinen tai syrjivä kohtelu. Seksuaalinen häirintä on sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. 

Jos sinuun kohdistuu tapahtumassa häirintää, yritä ensin ottaa asia puheeksi henkilön kanssa, joka on mielestäsi syyllistynyt siihen. Jos tämä ei tunnu luontevalta tai asia ei ratkea puhumalla, voit olla yhteydessä yhdenvertaisuusagenttiin tai ohjaajiin. 

Yhdenvertaisuusagentin tehtävänä on neuvoa, tukea ja auttaa tapahtuman osallistujia. Yhdenvertaisuusagentti ei ole tuomari, eikä ryhdy koskaan toimenpiteisiin ilman  
asianomaisen lupaa. Keskustelut heidän kanssaan ovat aina luottamuksellisia.